برای مشاهده مطلب اینجا را کلیک کنید

» اس ام اس عاشقانه و احساسی آذر 92

ساعت دستبندی LED اسپرت

ساعت دستبندی LED اسپرت

فروش ساعت دستبندی LED اسپرت -- پرداخت درب منزل

.

.

.

هنوز مثل سابق“مهربانم” اما دیگر کسی صدایم نمیکند“مهربانم” …!!!

.

.

.

اس ام اس | اس ام اس عاشقانه | اس ام اس دلتنگی

.

.

.

به ” تـــــــــــــو ” کـــــه میرســـــم …!
مکـــث میکنـــــم …!
انگـــــار در ” زیباییـــ ــت ” چیـــــزی را ,
جـــــا گذاشتـــــه ام !
مثلــــــــــا…
در صـــ ــدایت … آرامـــــ ـــش
در چشـ ــــم هایـــــت … زندگـــــ ـــی

.

.

.

اس ام اس | اس ام اس عاشقانه | اس ام اس دلتنگی

.

.

.

یک آدم را بهانه ی زندگی نکنید….که اگر نباشد
که اگر برود…..زندگی هم برود..

.

.

.

اس ام اس | اس ام اس عاشقانه | اس ام اس دلتنگی

.

.

.

همه چیز دست به دست هم داد
تا من و او نتوانیم دست در دست هم بگذاریم!

.

.

.

اس ام اس | اس ام اس عاشقانه | اس ام اس دلتنگی

.

.

.

زرد ترین اتفاق جهان

پائیز نیست ..

.نبودن توست

،اتفاقی که

لحظه به لحظه می افتد … !

.

.

.

اس ام اس | اس ام اس عاشقانه | اس ام اس دلتنگی

.

.

.

ﻟﯿﻠﯽ !
ﺗﻮ ﺑﺰﺭﮒ ﺗﺮﯾﻦ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩِ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺭﺍ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪﻩ ﺍﯼ
ﻣﺮﺩﯼ ﺭﺍ ﺁﻭﺍﺭﻩ ﯼ ﮐﻮﭼﻪ ﻭ ﺑﯿﺎﺑﺎﻥ ﮐﺮﺩﯼ
ﮐﻪ ﻣﺮﺩﺍﻧﻪ
ﭘﺎﯼِ ﺗﻮ ﺍﯾﺴﺘﺎﺩ
ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﭘﺎﯼِ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﻧﻤﯽ ﺍﯾﺴﺘﺪ
ﭼﻪ ﺑﺮﺳﺪ
ﻣﺮﺩﺍﻧﻪ

.

.

.

اس ام اس | اس ام اس عاشقانه | اس ام اس دلتنگی

.

.

.

حواسم را به تـــــــو,حوصله ام را به سیــــگار می سپارم,
دود می شــــوم…
آنقدر غلیظ که سرفه ات می گیرد,
حواسم هست که سرفه ات می گیرد,
حواست هست که دود می شوم؟

.

.

.

اس ام اس | اس ام اس عاشقانه | اس ام اس دلتنگی

.

.

.

ﻣﯿﮕﻮﻳﻨﺪ ﻋﺎﺷﻘﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﻴﺸﻪ
ﺑﺎﻭﺭ ﻧﻜﻦ
ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺍﯼ ﺩﺭ ﻛﺎﺭ ﻧﻴﺴﺖ
ﻓﻘﻂ ﺗﺎ ﻭﻗﺘﯽ ﻛﻪ ﺑﺎﺯﯼ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﻮﺩ
ﻛﻨﺎﺭﺕ ﻫﺴﺘﻨﺪ

.

.

.

اس ام اس | اس ام اس عاشقانه | اس ام اس دلتنگی

.

.

.

چقـــــــــــــدر دیـــــــــــر فهمیــــــــدم

کـــــــه مخـــــــــــاطب “خـــــــــــاص” مـــن

متعــــلق بــه “عـــــــــــام” بــــود . . .!

.

.

.

اس ام اس | اس ام اس عاشقانه | اس ام اس دلتنگی

.

.

.

اشك ها قطـره نيستنـد !
بلكه كلمـاتى هستنـد كه مى افتنـد ….
فقط بخاطـر اينكه :
پيـدا نـميكنند كسى را
كه معنــى اين كلمـات را بــفهمـد … !!!

.

.

.

اس ام اس | اس ام اس عاشقانه | اس ام اس دلتنگی

.

.

.

هـوای دو نـفـره داشتـن ،
نـه ابـر میخـواهـد . . نـه بـاران . . نـه بـرفــ . .
نـه یـک بـعـد از ظـهـر دلگـیــر پـائـیــزی . .
فـقـط کـافـیـسـت حـواسـمـان بـه هـم بـاشد . . .

همــــــین. . .

.

.

.

اس ام اس | اس ام اس عاشقانه | اس ام اس دلتنگی

.

.

.

بعضیا تکلیفشون با خودشون هم مشخص نیست!!
میری سمتش ازت فرار میکنه،
ازش دور میشی ، دلش هواتو میکنه !!

.

.

.

اس ام اس | اس ام اس عاشقانه | اس ام اس دلتنگی

.

.

.

ﻣﻦ ﮐﻪ ﻧﻤﯿﺨﻮﺍﺳﺘﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ “ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ ” … .
ﺍﻣﺎﻥ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﭼﺸﻤﻬﺎ … .
ﺍﯾﻦ ﭼﺸﻤﻬﺎﯼ ﺩﻫﻦ ﻟَﻖ … . ◕ ‿ ◕

.

.

.

اس ام اس | اس ام اس عاشقانه | اس ام اس دلتنگی

.

.

.

هميشه بهم ميگفت:

زندگيمي…؛

وقتي رفت بهش گفتم:

مگه من زندگيت نبودم؟

جواب داد:

آدم براي رسيدن به عشقش

بايداززندگيش بگذره.

.

.

.

اس ام اس | اس ام اس عاشقانه | اس ام اس دلتنگی

.

.

.

بعضى وقتا . . .

اين قطره هاى اشك كه وزنى هم ندارند ،

بدجور سبكت ميكنن . . .

.

.

.

اس ام اس | اس ام اس عاشقانه | اس ام اس دلتنگی

.

.

.

چقدر سخته …

بعد از پشت سر گذاشتن کلی خاطره قشنگ

با بی اعتنایی و بی تفاوتی بهت بگه ..

هرجور راحتی …

کسی مجبورت نکرده بمونی !!

.

.

.

اس ام اس | اس ام اس عاشقانه | اس ام اس دلتنگی

.

.

.

آ هـــــــــای پسر!!!

تو میدانـــی بـــا مـــــن چـــــه کــــردی …؟؟؟!

تــــــــو مــــــــرا کشتــــی …!

بـــــرای خـــــودم ناراحـــــت نیستـــــم …

بـــــرای دختـــــرت نگرانـــــم …!

نکنـــــد ” تقـــــاص آه مـــــرا ” او پـــــس بدهـــــد…

.

.

.

اس ام اس | اس ام اس عاشقانه | اس ام اس دلتنگی

.

.

.

من حسود نیستم
اما الهی بمیره کسی که بخواد جای من دستاتو بگیره

.

.

.

.

اس ام اس | اس ام اس عاشقانه | اس ام اس دلتنگی

.

.

.

ﻫﺮﺟﺎﯼ ﺩﻧﯿﺎ که ﻫﺴﺘﯽ ، ﺑﺎﺵ ….

ﻓﻘﻂ

ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺑﻪ ﻧﯿﺖ ﻗﻠﺐ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺘﺶ ﺩﺍﺭﯼ ،

ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺰﻥ ﻗﻠﺐ ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﭙﯿﺪﻥ ؛

ﻧﯿﺎﺯ ﺑﻪ ﺍﻧﮕﯿﺰﻩ ﺩﺍﺭه …

.

.

.

اس ام اس | اس ام اس عاشقانه | اس ام اس دلتنگی

.

.

.

میلـیون مـیلیون تُـن صدا وجـــــود داره…!
ولــــــی فقـــــط و فقــــط ..
یـــــکی شه که وقتـــــی مــــی شنوی ..
دیــــــونه مـــی شــی …!!

.

.

.

اس ام اس | اس ام اس عاشقانه | اس ام اس دلتنگی

.

.

.

ﺷﻌﺮ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﻢ
ﻣﻦ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺑﻮﺳﯽ …
ﺑﻮﺳﻪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﯼ
ﺷﻌﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻡ …
ﮐﻼً ﻗﺼﺪ ﻭﯾﺮﺍﻧﯽ ﻣﺮﺍ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﯼ ﺍﻧﮕﺎﺭ …

.

.

.

.

.

.

اس ام اس | اس ام اس عاشقانه | اس ام اس دلتنگی

.

.

.

.

پیج حرف دل

اشتراک در شبکه اجتماعی

بیوگرافی نویسنده smsbaz

مشاهده تمامی 1715 پست

ارسال دیدگاه جدید


به نکات زیر توجه کنید

  • نظرات شما پس از بررسی و تایید نمایش داده می شود.
  • لطفا نظرات خود را فقط در مورد مطلب بالا ارسال کنید.