برای مشاهده مطلب اینجا را کلیک کنید

» تحقیق بررسی رابطه سبک‌های فرزند پروری و سبک های دلبستگی

ساعت دستبندی LED اسپرت

ساعت دستبندی LED اسپرت

فروش ساعت دستبندی LED اسپرت -- پرداخت درب منزل

تحقیق بررسی رابطه سبک‌های فرزند پروری و سبک های دلبستگی
 

۱ . بررسی رابطه شیوه‌های فرزندپروری و سبک‌های دلبستگی با نشانه های …
‎هدف از مطالعه حاضر بررسی ارتباط سبکهای دلبستگی و شیوههای فرزندپروری با …
تحقیقات تجربی نشان داده اند که کودکان با سبک دلبستگی ناایمن (دوسوگرا و …
 

۲ . بررسی رابطه شیوه های فرزندپروری و سبک های دلبستگی با نشانه های …
‎هدف از مطالعه حاضر بررسی ارتباط سبک های دلبستگی و شیوه های فرزندپروری با
نشانه های افسردگی می باشد. از میان دانش آموزان دختر دبیرستان های شهر تبریز تعداد
…[PDF]
 

۳ . بررسی رابطه شیوه های فرزندپروری و سبکهای دلبستگی … – سیویلیکا
‎ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺷﯿﻮﻩ ﻫﺎﯼ ﻓﺮﺯﻧﺪﭘﺮﻭﺭﯼ ﻭ ﺳﺒﮑﻬﺎﯼ ﺩﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ ﺭﻭﺍﻧﺪﺭ ﺩﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ. ﺯﻭﺭﮔﻮ ﻭ www.civilica.com/PdfExport-ICPE02_529=بررسی-رابطه-شیوه-های-فرزندپروری-و-سبکهای-دلبستگی-با-سلامت-رواندر-دو-گروه-دانش…ﻋﺎﺩﯼ. ﻣﺤﻞ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ: … ﺯﻣﺮﻩ ﯼ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺕ ﻋﻠﯽ- ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺍﯼ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﺩ.ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺁﻣﺎﺭﯼ ﺍﯾﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻠﯿﻪ ﯼ …
 

۴ . مقاله بررسی رابطه شیوه های فرزندپروری و سبک های دلبستگی با …
‎مقاله بررسی رابطه شیوه های فرزندپروری و سبک های دلبستگی با خودکارآمدی و www.civilica.com/Paper-FPAI01-FPAI01_350=بررسی-رابطه-شیوه-های-فرزندپروری-و-سبک-های-دلبستگی-با-خودکارآمدی-و-پیشرفت-ت…پیشرفت تحصیلی در دانشجویان, در اولین کنگره ملی روانشناسی خانواده گامی در
ترسیم …
 

۵ . بررسی رابطه¬ی کیفیت دلبستگی با سبک¬های فرزندپروری در …
‎بررسی رابطه¬ی کیفیت دلبستگی با سبک¬های فرزندپروری در والدین کودکان qpr1.iauctb.ac.ir/fa/journal/…/تحقیقات.روانشناختی.شماره.۱۳٫htmlعادی … فرزند پروری بامریند و سبک¬های دلبستگی کولینز پاسخ دهند؛ داده¬های
تحقیق …
 

۶ . بررسی رابطه بین سبکهای دلبستگی ، سبک های فرزند پروری با …
‎سبکهای دلبستگی والدین می تواند بر شیوه های فرزند پروری و خلاقیت فرزندان انها
تاثیر داشته باشد.هدف کلی تحقیق حاضر تعیین رابطه بین سبک‌های دلبستگی …
 

۷ . شیوه های فرزندپروری – پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
‎هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه بین شیوه فرزندپروری(مقتدرانه، مستبدانه و آسان ganj.irandoc.ac.ir/dashboard?q=شیوه+های+فرزندپروری&topic…… رابطه علی شیوه های فرزند پروری و سبک های دلبستگی با بی انضباطی دانش …
 

۸ . سبک های فرزندپروری – پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
‎پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی و سبک های فرزندپروری ganj.irandoc.ac.ir/dashboard?q=سبک+های+فرزندپروری&topic…والدین … دولتی – وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری – دانشگاه شیراز – دانشکده علوم
اجتماعی . … فرزندپروری بامریند، پرسشنامه طرحواره یانگ و پرسشنامه سبکهای
دلبستگی …
 

۹ . پیش بینی سبک های دلبستگی فرززندان براساس شیوه های …
‎اﺑﺰارﻫﺎی ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻴﻮهﻫﺎی ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوری ﺑﺎﻣﺮﻳﻨﺪ و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﺒﻚﻫﺎی دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﻫﺎزن www.academia.edu/…/پیش_بینی_سبک_های_دلبستگی_فرززندان_براساس_شیوه_های_فرزندپروری_والدینو ﺷﻴﻮر ﺑﻮدﻧﺪ . … ۲۰۱۲ ،۱ ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ دو ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻛﻠﻲ در اﻳﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ اﺳﺖ .
…. ۱۳۸۵ ، در ﺣﻮزه راﺑﻄﻪ ﺷﻴﻮهﻫﺎی ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوری ﺑﺎ ﺳﺒﻚﻫﺎی دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ، ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی در داﺧﻞ و

 

۱۰ . پایان نامه بررسی رابطه بین سبک های فرزند پروری والدین با سبک های …
‎پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مشاوره و راهنمایی(MA). چکیده. هدف thesisdoc.ir/…/پایان-نامه-بررسی-رابطه-بین-سبک-های-فرزند-پروری-والدین-با-سبک-های-تفکر-و-سبک-های-حل-مسئله-در-دانش-آموزاناصلی این پژوهش بررسی رابطه بین سبک های فرزند پروری والدین با سبک های
 

۱۱ . رابطه بین الگوهای های فرزند پروری و سبک های دلبستگی با بهزیستی …
‎نتیجه گیری: نتایج این تحقیق از اهمیت متغیرهای سبک های فرزند پروری و … حاضر
با هدف بررسی رابطه بین الگوهای فرزند پروری و سبک‌های دلبستگی با بهزیستی …
 

۱۲ . مقاله : مقایسه شیوه های فرزند پروری با سبکهای هویت و بررسی رابطه آنها …
‎۶- بین ابعاد شیوه های فرزند پروری و سبک های هویت رابطه معنادار وجود دارد . …. نظریه tebyan-zn.ir/…های+فرزند+پروری…سبکهای…بررسی+رابطه…/default.htmlها و تحقیقات موجود اشاره می کنند که درجه ی متوسطی از نزدیکی عاطفی یا دلبستگی …
 

۱۳ . جستجوی پایان نامه، پروپوزال، پروژه در مورد سبک دلبستگی
‎پایان نامه بررسی رابطه بین سبکهای دلبستگی و اضطراب در بین دانش آموزان سال ….
الف- عنوان تحقیق ۱- عنوان به زبان فارسی: مقایسه سبکهای فرزندپروری، اطمینان …[PDF]
 

۱۴ . ﻫﺎی ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﺮوری، دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ و ﺗﻌﻬﺪ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ در زﻧﺎن ی ﺑﻴﻦ
‎راﺑﻄﻪ. ی ﺑﻴﻦ ﺳﺒﻚ. ﻫﺎی ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﺮوری، دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ و ﺗﻌﻬﺪ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ در زﻧﺎن. ﻣﺘﺎﻫﻞ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ. ﺑﻬﺮام
ﻋﻠﻲ ﻗﻨﺒﺮی ﻫﺎﺷﻢ ….. ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ. ی. ﺑﻴﻦ ﺳﺒﻚ ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﺮوری و ﻛﻴﻔﻴﺖ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻣﺎدر در دوران ﻛﻮدﻛﻲ و
ﻧﻮﺟﻮاﻧﻲ. اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ. ،. ارﺗﺒﺎﻃ. ﻲ …… داده ﺷﺪ، ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﺮوری ﻣﻘﺘﺪراﻧﻪ ﺳﺒﻜﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﻟﻔﻪ. ﻫﺎی ﻣﺜﺒﺘﻲ
راﺑﻄﻪ …
 

۱۵ . مقالات ISI سبک فرزندپروری : ۴۷ مقاله انگلیسی + ترجمه فارسی
‎سبک های فرزندپروری و زورگویی؛ نقش واسطه ای تهاجم روانی والدین و تنبیه بدنی …
رابطه بین سبک های فرزندپروری اینترنتی و استفاده از اینترنت در کودکان و
نوجوانان …. سبک های دلبستگی و فرزند داری در کودکان در سن مدرسه که لکنت زبان
دارند … بررسی رابطه بین زمینه خانواده و باورهای فعالیت بدنی کودکان: نقش سبک های
…[PDF]
 

۱۶ . بررسی ارتباط سبک فرزند پروری زنان شاغل در … – پژوهش پرستاری
‎بررسی ارتباﻁ سبﻚ فرزند پروری زنان شاﻏﻞ در مراکﺰ درمانی با اﺿﻄراﺏ، گوشه گیری
و پرﺧاشگری کودکان -. پیﺶ دبستانی . …. جامعه تحقیق حاضر از زنان شاغل در مراکز
درمانی شهر اصفهان و دارای روش: …. یا سرد، قوانین انضباطی سخت و ناپایدار،
دلبستگی ناایمن، نظارت …. سبکهای فرزند پروری مستبدانه و اقتدار منطقی با
پرخاشگری p(.
 

۱۷ . بررسی رابطه بین ترس از صمیمیت و سبک‌های هویتی با تعهد زناشویی …
‎بررسی رابطه بین ترس از صمیمیت و سبک‌های هویتی با تعهد زناشویی افراد متأهل. …
پژوهش حاضر تحقیقی توصیفی از نوع مطالعات همبستگی می‌باشد. … رابطه بین
شیوه‌های فرزندپروری، سبک‌های دلبستگی و جو خانوادگی دو نسل والدین و فرزندان.
 

۱۸ . بررسی رابطه سبک های دلبستگی و سبک های هویت با سلامت روان و …
‎وزارت علوم تحقیقات و فناوری. دانشگاه بین … رابطه بین سبک های دلبستگی و download-thesis.com/…/بررسی-رابطه-سبک-های-دلبستگی-و-سبک-های-هو/پیشرفت تحصیلی معنادارنبود. همچنین، ….. روش های فرزند پروری و دلبستگی کودک

 

۱۹ . پایان نامه بررسی رابطه بین سبک های فرزند پروری والدین با خلاقیت …
‎پایان نامه بررسی رابطه بین سبک های فرزند پروری والدین با خلاقیت دانش آموزان …. ofmas.ir/product-83043-The-relationship-between-parenting-styles—The-c.aspxعاطفی، دلبستگی ها و انسجام میان اعضای دیگر خانواده می باشد (استنبرگ، ۲۰۰۱).
 

۲۰ . نقش سبک دلبستگی و فرزند پروری در مبتلایان به چاقی – مجله دیابت …
‎هدف پژوهش حاضر مقایسه سبک‌های دلبستگی و سبک‌های فرزند پروری در … مبتلا به ijdld.tums.ac.ir/browse.php?a_id=5348&sid=1&slc_lang=faچاقی، رابطه منفی معنی‌دار وجود داشت، اما بین سبک‌های دلبستگی ناایمن (اجتنابی و
 

اشتراک در شبکه اجتماعی

بیوگرافی نویسنده علی افزون

مشاهده تمامی 788 پست

برچسب ها

این مطلب بدون برچسب می باشد.

ارسال دیدگاه جدید


به نکات زیر توجه کنید

  • نظرات شما پس از بررسی و تایید نمایش داده می شود.
  • لطفا نظرات خود را فقط در مورد مطلب بالا ارسال کنید.