برای مشاهده مطلب اینجا را کلیک کنید

» SMS love and affection 94

ساعت دستبندی LED اسپرت

ساعت دستبندی LED اسپرت

فروش ساعت دستبندی LED اسپرت -- پرداخت درب منزل

اس ام اس عاشقانه و احساسی
SMS love and affection 94
 تا نگاهم میکنیدلم سریع “حمد و سوره” میخواند…بیچاره می فهمد،

فاتحه اش خوانده است !!

.

اس ام اس عاشقانه و احساسی
.نیستی و نمی دانی که شبهایمروزها طول می کشد…

.

اس ام اس عاشقانه و احساسی
.دسـتـــت را بـیــاورمــردانـه و زنــانـه اش را بـــی خـیـــــال…!!

دســت بــدهــیــم بــه رســـــم کــــودکــی

قــرار اســت هـــوای هـــم را بـــی اجـــازه داشـــتـه باشـیــــم!!!!

.
اس ام اس عاشقانه و احساسی
.یه روزی یه نفر میاد تو زندگیت،که می فهمی؛
اون چیزی که تورو، روی زمین نگه داشته..
جاذبه ی زمین نیست!.

اس ام اس عاشقانه و احساسی
.مــن قـصــه تـو را تـا ابـد ایـنـگونـه آغـاز مـیـکنــم
یـکــی بـود
هـنـوزم هــسـت
خــدایـــا هــمــیشــه بــاشــد….

اس ام اس عاشقانه و احساسی
.هوس کردم …چنان گیج شوم از تــــــــو

چنان مست شوی از مـــــن

زمین سرگیجه بگیرد …

که چرا “ما” دو دیوانه

عـــــــاشـــــــق هم هستیم

.
اس ام اس عاشقانه و احساسی
.
تنهـا برنامه اے کــه تـِکرارش
آرزوےِ هر روز مـَن استـــ
پـَخشِ زنده ےِ
نگـاهِ توستــ … هَمیـن.

اس ام اس عاشقانه و احساسی
.چقدرزندگی قشنگ می شود

وقتی کسی را داشته باشی

که پا به پای تو

دیوانگی کند!

.

اس ام اس عاشقانه و احساسی
.
فَقَط یک عشق میتواند معجــــــــزه کنـــد
این معجزه هست که خودش خبر ندارد و من بی اختیار هواایـــــش را دارم
آری عــشق معـجزه میکنـــد.

اس ام اس عاشقانه و احساسی
.عــــــــشـــــق یعنی
وقت بی حوصلگی، حوصله منُ داشته باشه….

اس ام اس عاشقانه و احساسی
.کـاش بـاورت نـشــود ،کـه چـقــدر دوســتـت دارم . . . !

تـا تــمــام عـمــر آن را بـــه تــو ثـابــت کــنـم !

.

اس ام اس عاشقانه و احساسی
.تســــبــیح میشوم زیر انگشــــتانت
دانـــه دانــــه میـــرانـــی ام
تا خــــودت را بالا ببـــــری . . ..

اس ام اس عاشقانه و احساسی
.
اگر شب می دانست كه دلم
تا صبح بی تاب تو خواهد بود
هرگز یلدایی نمی شد.

اس ام اس عاشقانه و احساسی
.هـیـــس !
بیـــن خودمان باشــــد ..
× من هنوز تـ ـو را یـواشکی دوست دارم ×.

اس ام اس عاشقانه و احساسی
.دوستت دارم ، همین ؛
این نه قابل محاسبه است نه قابل شمارش ،
حتی نمی توانی میزانش را تخمین بزنی !
بی انتهاست تا وقتی هستم تا وقتی هستی ، هست به امتداد زندگی …